Technické informace

TKP kap.  4 - Zemní práce
 
TKP kap.25 - Protihlukové clony

 
TKP kap.30 - Speciální zemní konstrukce
 
 
TKP kap. 5 - Ochrana zemního tělesa ( SŽDC )

ČSN EN 10223-8 - Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty -
                              Část 8: Svařované sítě na výrobu gabionů
 
ČSN EN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 
 
 
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR kap.3 - Zemní práce
 
 
             Výběr kameniva 
             
 
               Výpočtový software FINE GEO 5
 

 

               Státní výzkumný ústav ochrany materiálů   


 
  ČVUT fak. stavební - experimentální centrum  
 
 
 

   Povrchová ochrana gabionového drátu           

 

 

Doporučené technické řešení

 
  
 Technologický postup gabionových staveb
 
 
 
   Vzorový řez opěrnou ( zárubní zdí )

 

   
    Detaily plotů