Kontakt     

GABIONY.CZ s.r.o.

( firma je registrovaná u Městského soudu v Praze odd.C, vložka 119061 )

 Na Padesátníku I/573

161 00 Praha 6 - Liboc    

IČ: 27614999 

DIČ: CZ27614999

info@gabiony.cz

www.gabiony.cz

          

e-mail pro fakturaci: fakturace@gabiony.cz

 

Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, Praha 1

č.ú.: 35-864 7890 207/0100

 

ČSOB a.s., Dejvická 36/40, Praha 6

č.ú.: 272 284 588/0300

 

 

                                                          

Ing. Lev Seidl jednatel                      Ing. Martin Štěrba technická a projekční příprava                   

+420 602 323 959                            +420 724 469 660

lev.seidl @gab  iony.cz                               martin.sterba@gabio n y.cz

                                

 

Martin Karolyi prodej, sklad                    Miroslav Lesák stavbyvedoucí

+420 608 536 236                             +420 724 469 661

  martin.karolyi@gabiony.cz                    miroslav.lesak@gabiony.cz