Kontakt     

GABIONY.CZ s.r.o.

( firma je registrovaná u Městského soudu v Praze odd.C, vložka 119061 )

 Na Padesátníku I/573

161 00 Praha 6 - Liboc    

IČ: 27614999 

DIČ: CZ27614999                      

Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, Praha 1

č.ú.: 35-8647890207/0100

info@gabiony.cz

www.gabiony.cz

 

                                                          technická a projekční příprava, prodej

Ing. Lev Seidl, jednatel                      Ing. Martin Štěrba                      

+420 602 323 959                            +420 724 469 660

lev.seidl@gabiony.cz                               martin.sterba@gabiony.cz

QR                            QR  

Kontaktujte nás