Historie gabionových konstrukcí

 
První známé použití gabionů ( tehdy splétané proutěné rohože ) byla protierozivní ochrana břehů Nilu před 7000 lety. Gabionové rákosové koše plněné pískem byly používány pro vojenské účely nejen v Egyptě, ale i v Číně. Leonardovy koše ( Corbeille Leonard ) byly Leonardem da Vincim            ( 1452 - 1519 ) navrženy pro založení hradu San Marco v Miláně. 
 
Během Občanské války v USA bylo rozšířeno používání gabionů pro vojenské účely.
Koše z vrbového proutí byly vyráběny manufakturně. Měly kónický tvar bez dna pro usnadnění transportu.
 
První gabiony z ocelového drátu ( pytlový gabion ) byly roku 1893 použity pro opravu erozivního poškození břehů řeky Reno v Casalecchio di Reno v Severní Itálii.
 
Počátkem 20.-tého století se začaly používat gabionové koše ve tvaru jak je známe dnes. Nejprve zejména jako protierozivní ochrana svahů a na sanaci vodotečí, později jako opěrné a zárubní zdi a v posledních letech i jako estetické prvky - oplocení, volné treláže, pergoly atd.

 

Historie společnosti GABIONY.CZ, s.r.o.

 

Firma byla založena v roce 1991 nejdříve jako fyzická osoba Pavel Šnajdr – stavební mechanizace, pro provádění zemních prací, inženýrských sítí.

Po povodních na Šumavě v  roce 1995 byly gabionovými konstrukcemi prováděny sanační práce - zpevnění břehů v oblasti Losenického potoka u Renštejna. Toto řešení se osvědčilo, a podobně byly opraveny zátrže povodní na řece Moravě a Odře v letech 1995, 1996, 1997. V této době získali zkušenosti zejména oba jednatelé Pavel Šnajdr a Ing.Lev Seidl  a naši hlavní stavbyvedoucí Martin Karolyi a Miroslav Lesák. Gabionové konstrukce se následně významně prosadily při rekonstrukci komunikace v Deštné v Orlických horách v roce 1998, zejména díky rychlosti montáže a odolnosti v nepříznivých klimatických podmínkách. Zkušenosti, získané v těchto letech, pomohly prosadit gabionové konstrukce do dalších projektů a zaměřit se na tento druh stavební činnosti. 

Ta prošla prudkým rozvojem a vedla v roce 2006 k založení firmy GABIONY . CZ, s.r.o. specializované  na montáž a výstavbu gabionů v různorodých podmínkách. 

V roce 2007 firmu posílil ing. Martin Štěrba se zkušenostmi z občanské a inženýrské výstavby, a ujal se vedení oddělení přípravy a projekce staveb. Spolupráce s jinými specialisty (geodeti, geotechnici, statici, zkušební ústavy apod.) vedla k prohloubení znalostí , které jsou nedílnou součástí našich projektů, nabídek a provádění prací.