Použití

 

Vodohospodářské stavby : Lícové zpevňování svahů pomocí gabionů pomáhá při odstraňování povodňových škod,  zpevnění a revitalizace břehů vodních toků. Gabionové matrace (plošný prvek) je možné použít pro budování svahů resp.dna umělých vodních nádrží  (např. přečerpávacích,suchých poldrů), přehrad, jezů a pod.

Inženýrské a dopravní stavby : Portály silničních a železničních tunelů, křídla mostů, propustků, podjezdů či zpevnění nájezdů mostů, rozšíření a stabilizace rychlostních a přístupových komunikací, železniční náspy, zpevnění krajnic, ochrana pat sloupů mostů proti vodě a pod.  

Pozemní stavby : Bezpečnostní a ochranné ploty, prostorové konstrukce pro popínavé rostliny, protihlukové zdi, hrazení skládek různých materiálů, protierozní stavby, rampy a pod.

Interiery, exteriery : obklady, sloupy, ,,květniky,,pro stromy, výplně otvorů , sítě pro popínavé rostliny , volné objemové prostorové prvky a objekty a pod.

To vše dokazuje šíři použitelnosti gabionů.

Do velké míry záleží možnosti použití na fantazii architekta, projektanta silničních, železničních a vodohospodářských staveb, krajináře, ekologa.