Činnost firmy

 
  hlavní:
  - zemní práce
  - realizace gabionů v jakékoliv aplikaci
  - projekční činnost
  - venkovní dlažby
  - modelace terénu
 
  podpůrná a doplňková:
  - geodetické zaměření
  - práce zahradního architekta
  - zámečnická výroba