Vítáme Vás na stránkách firmy zaměřené na realizaci gabionových konstrukcí.

V OBDOBÍ OD 1.7. DO 31.8.2024 JE VÝDEJ MATERIÁLU OMEZEN.

JE NUTNÉ SE TELEFONICKY OBJEDNAT NA ČÍSLE 724 469 660!!!

Časté dotazy

Podklady pro nacenění

JEDNODUCHÉ STAVBY ( ploty, malé opěrky )

- skica, klidně od ruky, hlavně aby z ní byly patrné 

   příslušné rozměry

- fotodokumentace místa stavby

- katastrální mapa

 

SLOŽITĚJŠÍ STAVBY

- polohopisné a výškopisné zaměření stavby

- zpráva geotechnika

- projektová dokumentace

Cena


 1.Ceník gabionového materiálu 

    Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou. 

             

             

            2.Cena provedení gabionové konstrukce je stanovena 

               vždy individuálně ( místo stavby, požadavky, geotech. 

               podmínky, přístup pro techniku atd. 

               Pro zpracování nabídky nás neváhejte kontaktovat.

 

Rozměry gabionových sítí

3,1m x 1,0m s okem 100/100 nebo 50/100mm 

 

3,1m x 1,1m s okem 100/100mm

3,1m x 1,05m s okem 50/100mm

 

3,2m x 2,0m s okem 10/100 nebo 50/100 mm  

 

 

 

 

Životnost gabionových sítí

Odolnost povrchové vrstvy gabionových sítí je 50 - 70 let dle agresivity prostředí.

Povrchová ochrana

Používáme výhradně sítě s AlZn povrchovou

 ochranu GALFAN.

 

Tu podrobujeme korozní zkoušce 

a zkoušce tloušťky povlaku ( SVÚOM Praha ). 

 

Pevnost drátů a sítí prověřujeme v 

Experimentálním centru ČVÚT Praha. 

 

 

Technické vlastnosti gabionových sítí

U svařovaných sítí je min průměr drátu 3,7 mm a musí
být u nich zajištěna předepsaná pevnost svaru. 
Pevnost svarů ve smyku musí být minimálně 4 kN.
Tahová pevnost drátu musí být vyšší než 400 MPa.
Tahová pevnost sítě při osnově 100 mm musí být 
větší než  40 kN/m.
Minimální žárové pokovení drátu zinkem musí být 
260 g/m2 původního povrchu drátu.
Odolnost proti korozi ( při expozici v solné mlze )
musí být větší než 850 hod.
 

Vhodné kamenivo

Pro výplň gabionů, musí být použity pouze pevné
úlomky hornin ( valouny nejsou příliš vhodné, protože
se jednotlivé kameny "nezamykají do sebe" ), 
které nepodléhají povětrnostním vlivům, 
neobsahují vodou rozpustné soli a nejsou křehké.  
Přednost mají horniny s vyšší měrnou hmotností a nízkou 
pórovitostí. Vhodné jsou např. žuly, ruly, porfyry, čediče apod.
Nevhodné jsou naopak opuky, pískovce apod.
Rozměry horninových úlomků musí být větší než je průměr 
oka v pletivu (síti), aby nedocházelo k vypadávání kamene. 
Úlomky menší než průměr oka pletiva mohou být použity 
pro výplň mezer a uklínování větších kamenů.  
Pro účely opěrné konstrukce je nutné použít
kámen čistý, bez příměsí jemnozrnné zeminy.
 
Ukázky realizací: https://mapy.cz/s/3wU47
 
Lomový kámen ve Vaší lokalitě na: 
 
kámen čistý, bez příměsi jemnozrnné zeminy

Beton v základech gabionu

Gabion betonové základy většinou nepotřebuje, v tom je jedna z jeho předností ( realizace i v zimním období, mělké zakládání ).

Jeho užití je oprávněné např. při zakládánání štíhlých gabionových prvků.