...původní zeď byla mnohotvárná ....

...původní zeď byla mnohotvárná ....