Vítáme Vás na stránkách firmy zaměřené na realizaci gabionových konstrukcí.

 

Časté dotazy

Podklady pro nacenění

JEDNODUCHÉ STAVBY ( ploty, malé opěrky )

- skica, klidně od ruky, hlavně aby z ní byly patrné 

   příslušné rozměry

- fotodokumentace místa stavby

- katastrální mapa

 

SLOŽITĚJŠÍ STAVBY

- polohopisné a výškopisné zaměření stavby

- zpráva geotechnika

- projektová dokumentace

Cena


1. Ceník gabionových sítí 

          

           2. Ceník kameniva ( aktuální sortiment v sídle firmy )

               tmavá žula, světlá žula, tmavý vápenec, čedič

3. Sortiment oplocení  Betafence 

   ( cena bude stanovena individálně ) 
 

           4. Cena provedení gabionové konstrukce je stanovena 

               vždy individuálně ( místo stavby, požadavky, geotech. 

               podmínky, přístup pro techniku atd. 

               Pro zpracování nabídky nás neváhejte kontaktovat.

 

Rozměry gabionových sítí

3,1m x 1,0m s okem 100/100 nebo 50/100 mm 

 

3,2m x 2,1m s okem 10/100 nebo 50/100 mm  

 

Životnost gabionových sítí

Odolnost povrchové vrstvy gabionových sítí je 50 - 70 let dle agresivity prostředí.

Povrchová ochrana

Používáme výhradně sítě s AlZn povrchovou

 ochranu GALFAN.

 

Tu podrobujeme korozní zkoušce 

a zkoušce tloušťky povlaku ( SVÚOM Praha ). 

 

Pevnost drátů a sítí prověřujeme v 

Experimentálním centru ČVÚT Praha. 

 

 

Technické vlastnosti gabionových sítí

U svařovaných sítí je min průměr drátu 3,7 mm a musí
být u nich zajištěna předepsaná pevnost svaru. 
Pevnost svarů ve smyku musí být minimálně 4 kN.
Tahová pevnost drátu musí být vyšší než 400 MPa.
Tahová pevnost sítě při osnově 100 mm musí být 
větší než  40 kN/m.
Minimální žárové pokovení drátu zinkem musí být 
260 g/m2 původního povrchu drátu.
Odolnost proti korozi ( při expozici v solné mlze )
musí být větší než 850 hod.
 

Vhodné kamenivo

Pro výplň gabionů, musí být použity pouze pevné
úlomky hornin ( valouny nejsou příliš vhodné, protože
se jednotlivé kameny "nezamykají do sebe" ), 
které nepodléhají povětrnostním vlivům, 
neobsahují vodou rozpustné soli a nejsou křehké.  
Přednost mají horniny s vyšší měrnou motností a nízkou 
pórovitostí. Vhodné jsou např. žuly, ruly, porfyry, čediče apod.
Nevhodné jsou naopak opuky, pískovce apod.
Rozměry horninových úlomků musí být větší než je průměr 
oka v pletivu (síti), aby nedocházelo k vypadávání kamene. 
Úlomky menší než průměr oka pletiva mohou být použity 
pro výplň mezer a uklínování větších kamenů.  
Pro účely opěrné konstrukce je nutné použít
kámen čistý, bez příměsí jemnozrnné zeminy.
Lomový kámen ve Vaší lokalitě na: 
kámen čistý, bez příměsi jemnozrnné zeminy

Beton v základech gabionu

Gabion betonové základy nepotřebuje, v tom je jedna z jeho předností ( realizace i v zimním období, mělké zakládání ).

Jeho užití je oprávněné např. při zakládánání štíhlých gabionových prvků.

 

Anketa

Našli jste co jste potřebovali? Pokud ne napište nám prosím, abychom to mohli napravit. Děkujeme

Ano (28)
76%

Ne (9)
24%

Celkový počet hlasů: 37

Kontaktujte nás

Sestavuji aktuální kalendář ...